דירה
בהנחה

1
הרשמה להגרלה

ההרשמה להגרלה פתוחה ל-28 ימים.
ההרשמה מתבצעת באתר ההרשמה של משרד הבינוי והשיכון ומתאפשרת רק לזכאים בהתאם לסדרה שאליה משויכים.

2
הגרלה ויצירת קשר עם הזוכים

ההגרלה מתבצעת על ידי משרד הבינוי והשיכון עד 10 ימים מתום ההרשמה. רשימת הזוכים מועברת לליאם גרופ אשר יוצרת קשר עם הזוכים בדבר התהליך, לוחות הזמנים המשוערים ופרטי התקשרות.

3
כנס הסברה לרוכשים

לאחר אישור מחברת הבקרה והחלטת ועדה, מתחיל תהליך רכישת הדירה. ליאם גרופ מקיימת כנס הסברה לרוכשים בו מוצג בפניהם הפרויקט.

4
בחירת דירה וחתימה עקרונית

לאחר כנס ההסברה ובתיאום עם חברת הבקרה, הזוכים מוזמנים לימי בחירת דירות, לפי הסדר שנקבע בהגרלה. בהתאם לתקנון "מחיר למשתכן" במעמד זה חותמים הזוכים על טופס בחירת הדירה וכן נקבע מועד לחתימה על הסכם המכר.
נגישות